Tips & Tricks

Scrubben of peelen? Weet jij het nog?Scrubben of peelen? Weet jij het nog?

Are you getting crazy ’bout all the trends in Beauty Land? Well, if you don’t, let me tell you that I tend to rage about it! Sometimes you have more than a thousand different names for one and the same product or technique. Confusing and frustrating! My example for you today: scrubbing and exfoliating. Either it was the one or the other, but in every store, it was explained differently. Apparently, even for the biggest beauty addicts it’s still not quite clear, so I went to investigate! Scrub or peel? Do you know the difference?

scrubbenpeelenWord jij net zoals ik soms gek van alle trends en hypes in Beautyland? Soms heb je wel duizend-en-één verschillende benamingen voor éénzelfe product. Verwarrend en frustrerend! Ik heb het een tijdje gehad met scrubben & peelen. Overal waar ik ging was het ofwel het één of het ander, tot ik op den duur niet meer wist wat ik nu eigenlijk moest gaan doen. Laat staan dat ik nog wist welke producten ik moest gaan gebruiken. Blijkbaar is het zelfs voor de grootste beauty-addicts nog niet helemaal duidelijk, dus ging ik op onderzoek! Scrubben of peelen?

scrubbenpeelen

Peeling, what’s that?

According to the strict definition of the word ‘peeling’, it’s really just a way to remove dead skin cells of the epidermis. Call it a collective term or something like that, but the word refers to the technique of removal. How many dead cells are removed, depends on which type of peeling is used and how much is used.

If you find this complicated, just wait! Besides all the different types and quantities, there are also two methodes to peel the skin. The so-called chemical peeling and mechanical peeling.

Chemical Peeling

When you treat yourself to a chemical peel, you rub a substance on your face that cause the cells of the epidermis to come off (yes, it sounds pretty rough, huh?). You can find them in all shapes and sizes and can either consist of natural or non-natural ingredients. The most common peels contain salicylic acid. A peeling with salicylic acid makes your skin look less dull and makes your pores clog less. All in all, this is still a relatively mild way of peeling the skin, depending on the acid percentage. There are also more aggressive peels, you better not try unattended at home.

DSC_0483

My favorite chemical peel, is the ‘Pssht Magique’ by Garancia. A natural foam that exfoliates my skin in a gentle way.

 

Mechanical Peeling

A mechanical peeling comes in different versions, yet again. Actually, it is a mechanical way of removing dead skin cells without having to make use of an active ingredient substances. Laser treatments , microdermabrasion, nibbling fish , .. you name it ! All covered under the ‘mechanical peeling’ category!

A little tip: make sure you protect your skin against sunlight after any type of peeling! If you remove cells from your epidermis, the new skin is very fragile! Bring on the SPF50!

 

What is scrubbing?

Scrubbing is actually nothing more than a form of mechanical exfoliation , whereby you use a kind of grain to peel off a bit of your epidermis. The coarser the scrub particles in the product, the greater the abrasive effect on the skin (captain obvious). Just be careful that you don’t overexfoliate!

DSC_0484

In many of the scrubs that are on the market, nourishing ingredients are added to the product to soften your skin . Especially in sugar scrubs! My favorite face-scrub at the moment is the Louis Widmer Skin Appeal Scrub, which I have now in have in a full-size version thanks to Newpharma! Ideal for my combination skin !

So what have we learned today?

Scrubbing is nothing more than a form of peeling! It’s that simple ! From now on we are going to use all the right, won’t we? Hopefully you learned something from this article !

DSC_0485

What is your favorite peeling-product ?

With love,

Laura

Peeling, c’est quoi ca?

Volgens de strenge definitie van het woord ‘peelen’, is het eigenlijk gewoon een manier om huidcellen van de opperhuid te verwijderen. Noem het een verzamelterm of iets in die trend, maar het woord slaat dus gewoon op de techniek van het verwijderen. Hoe véél cellen van de opperhuid worden verwijderd, hangt af van welke soort peeling er gebruikt wordt én hoeveel je gebruikt.

Als je dat al ingewikkeld vindt, wacht! Naast alle soorten en hoeveelheden, zijn er ook nog twee manieren om te gaan peelen. De zogenaamde chemische peeling en de mechanische peeling

Chemische Peeling

Bij een chemische peeling smeer je een goedje op je gezicht die ervoor zorgen dat de cellen van de opperhuid afsterven (ja, klinkt behoorlijk grof hé?). Je vindt ze in alle vormen en maten en kunnen ofwel bestaan uit natuurlijke of niet-natuurlijk ingredienten. De meest voorkomende peelings bevatten salicylzuur. Een peeling met salicylzuur zorgt ervoor dat je huid er minder dof uitziet en dat je poriën minder snel verstoppen. Al bij al is dit nog een ‘milde’ peeling, afhankelijk van het zuurpercentage. Er bestaan ook aggressievere peelings, die je best bij de schoonheidsspecialist(e) laat doen. Begin hier zeker niet zelf mee te prutsen, want als het verkeerd afloopt ..

DSC_0483

Mijn favoriet is de ‘Pssht Magique’ van Garancia. Een natuurlijk schuim die op een milde wijze de huid gaan peelen! Review van dit product komt er asap aan!

Mechanische Peeling

Ook van een mechanische peeling bestaan een heleboel verschillende versies. Eigenlijk is een mechanische peeling alles wat huidcellen verwijdert van de opperhuid ZONDER eigenlijk gebruik te maken van een werkzame stoffen. Laserbehandelingen, microdermabrasie, huid laten afknabbelen door visjes, .. noem maar op! Valt allemaal onder de mechanische peeling!

Nog een kleine tip: zorg ervoor dat je je huid extra goed tegen de zon beschermt na eender welke peeling! Als je je opperhuid verwijdert, is de nieuwe huid erg kwetsbaar! Kom maar op met die SPF50!

Wat is dan een peeling?

Scrubben is eigenlijk niet meer en niet minder dan een vorm van een mechanische peeling, waarbij je met korreltjes allerlei, een beetje van je opperhuid afschuurt. Hoe grover de scrubdeeltjes in het product, hoe groter het schuureffect op de huid (captain obvious) . Voor je gezicht moet je echter goed oppassen dat je niet te grof gaat scrubben, want de huid op je gezicht is al heel gevoelig! Die wil je niet zomaar gaan beschadigen hé?

DSC_0484

In heel wat van de scrubs die op de markt zijn, zitten voedende bestanddelen in het product verwerkt die je huid verzachten. Zeker in suikerscrubs! Mijn favoriete scrub is nog steeds de Louis Widmer Skin Appeal Scrub, die ik nu in full-size versie heb dankzij Newpharma! Ideaal voor een gemengde huid!

Wat hebben we geleerd vandaag?

Scrubben is dus een vorm van peelen. Zo simpel is dat! Vanaf nu gaan we alle termen braaf en correct gebruiken, waardoor we niet meer als een kip zonder kop aan onze queeste voor een prachtige huid moeten beginnen!

DSC_0485

Hopelijk hebben jullie iets aan dit artikel gehad! Wat is jullie favoriete peeling-product? Liever chemisch of toch een grotere fan van de mechanische manier?

Groetjes,

Laura

5 thoughts on “Scrubben of peelen? Weet jij het nog?Scrubben of peelen? Weet jij het nog?

  1. Ik peel wel, maar ik scrub niet. Ik denk persoonlijk dat het niet zo heel erg gezond is om te ‘krassen’ op je huid, hoe mild ook. Alhoewel de srubs van TBS wel héérlijk zijn.

  2. Heel leuk artikel! 😀 Het is inderdaad om gek van de worden al die termen die eigenlijk hetzelfde zijn! :p
    Het natuurlijke schhuuim dat je aanhaalde kende ik niet, dus ik kijk al heel erg uit naad de review! 😀

  3. Ik ben echt weg van de Suki to Go, sugar peel. Mijn fav is echter de microdelivery peel van philosophy…. Echt een nieuw velletje achteraf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *