Disclaimer & Privacyverklaring

Essential Honesty Disclaimer

Alles wat op ‘Essential Honesty’ gepost wordt, wordt enkel algemene informatie doeleinden verstrekt. De meningen die hier worden uitgedrukt, zijn van mij – en van mij alleen – en niet van een adverteerder, bedrijf, affiliate-website of groep, al werk ik soms samen met affiliate-websites. Dit wordt steeds duidelijk vermeld. Ik verdien geen geld met mijn blog & mijn blog is evenmin een webshop. Ik ben geen ondernemer in de zin van art. I.1 WER.

Ik doe mijn best om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar alsjeblieft begrijp ik dat ik geen make-upartist, arts of een expert op elk gebied ben. Gelieve mijn mening niet te beschouwen als vervangers voor goed professioneel advies.

Producten die toegestuurd worden, zijn altijd vrijblijvend. Ik kan geen positieve feedback garanderen, hou hier dus rekening mee. Ik ben eerlijk naar mijn lezers toe, en dat zal altijd zo blijven, ongeacht prijs, faam of reputatie van een merk.

Essential Honesty & Privacy

Essential Honesty maakt gebruik van wordpress voor de publicatie van artikels en de reacties die door bezoekers achtergelaten worden. Als je een comment nalaat onder een artikel, worden de door jouw ingevulde gegevens (gebruikersnaam, e-mailadres, website) door WordPress bewaard zolang het artikel online staat, doch niet verwerkt of gebruikt voor marketing- of andere doeleinden. Je bent echter niet verplicht om deze gebruikersgegevens in te vullen, je kan steeds anoniem een comment nalaten. Bovendien kan je zelf op elk ogenblik je comment en de daarbij behorende gebruikersgegevens wissen.

Je kan Essential Honesty – of de blogger persoonlijk – volgen via Social Media, hetzij instagram, twitter en facebook. Dit zijn diensten, aangeboden door derden waarvoor je zelf een account voor dient te maken. Ikzelf heb geen enkele invloed op deze diensten.

Ik maak geen gebruik van diensten van Google Analytics, nog van andere statistische plugins anders dan deze die door mijn host (http://versio.nl) en WordPress aangeboden worden. Ik zie dan ook geen demografische gegevens, noch persoonlijke gegevens andere dan deze die zélf ingevoerd worden in het contact- & reactieformulier.

Regelmatig worden er winacties georganiseerd op Essential Honesty, en daar wordt enkel gevraagd persoonsgegevens (naam & adres) te bezorgen indien je de winactie hebt gewonnen. Deze persoonsgegevens worden slechts verwerkt en gebruikt voor en gedurende de noodzakelijke afhandeling van de winactie, met name de verzending van het gewonnen product of dienst. Deze verzending kan soms gebeuren door derden, zoals het merk of de PR dat het product ter beschikking stelt. Onmiddellijk na de verzending van het gewonnen product worden de persoonsgegevens vernietigd. Ze worden nooit doorgegeven aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft elke persoon recht op inzage, rechtzetting of complete verwijdering van zijn gegevens. Voor gegevens die met toestemming zijn verkregen, kan elke persoon steeds zijn toestemming intrekken. Ook kan elke persoon bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of klacht indienen bij de Privacycommissie, en dit volgens de bepalingen van de gewijzigde regelgeving d.d. mei 2018.